znak2.bmp (108918 bytes)

Regionální muzeum

v Jílovém u Prahy

se specializací na zlato v ČR

Masarykovo náměstí 16, tel. 241 950 791

 

Sídlem Regionálního muzea v Jílovém u Prahy je kamenný dům s číslem popisným 16, jinak nazývaný dům Mince.   Nachází se v dolní části jílovského náměstí. Historie domu je bohatá, její počátky sahají do 1. poloviny 14. století. V průběhu staletí měnil svoji podobu i majitele. Nelze opomenout, že do roku 1420 zde byl umístěn horní úřad. Na krátký čas dům do svého majetku získal i dvorní alchymista Rudolfa II.  Eduard Kelley. Stálou připomínkou na jednoho z majitelu domu Mince je freska na zdi obrácené do nádvoří. Vedle letopočtu 1744 je na ní vyobrazen šlechtický erb Viléma Ferdinanda von Krausenecka, svého času správce desek zemských.

wpe1.jpg (41837 bytes)        wpe3.jpg (26045 bytes)

Od roku 1876 je dům majetkem obce. Do 50. let 20. století v nim byla škola, ale zároveň jedna místnost domu se stala kolébkou muzea v době jeho založení.. Jednalo se o muzeum městské a jeho vznik byl velmi prozaický. Je spojen se jménem Leopolda Čiháka, který se svým vztahem a prací pro město zařadil mezi význačné jílovské osobnosti. Vlastní sběratelskou činností nashromáždil asi 400 trojrozměrných předmětů a několik set listin z Jílového a okolí. Dne 28. prosince 1891 celou svoji sbírku velkoryse daroval městu.

Povaha sbírkových předmětů v době vzniku muzea byla velice pestrá. Byla zaměřena jednak na předměty hornické, dokumentující těžbu zlata na Jílovsku, ale také se soustředila na etnografii, dokládající život obyvatel jílovského regionu. Vedle archeologických nálezů se do muzea dostávají obrazy, mince, nábytek, textilie, zemědělské nářadí, fotografie, knihy, ale i předměty běžné denní potřeby.

wpe6.jpg (26709 bytes)  wpe4.jpg (34796 bytes)  wpe5.jpg (14837 bytes) 

Ve stejném duchu pokračuje i současná sbírkotvorná činnost muzea. Nyní muzeum vlastní více jak 65.000 sbírkových předmětů.

Rozmanitý obsah muzejního depozitáře se odráží ve stálých expozicích muzea. Ve sklepních prostorách se návštěvník seznámí s historií Ostrovského kláštera, druhého nejstaršího mužského kláštera v Čechách, založeného v roce 999.

wpe7.jpg (21676 bytes)      wpe8.jpg (21301 bytes)


Archeologická expozice dokládá, že i jílovský region obývali Keltové. V dalších místnostech na sebe upoutají pozornost exponáty, které vypovídají o životě našich předků a dnes je najdeme již jen v muzeích či u sběratelů. Koho zajímá historie turistiky a trampingu, ten navštíví místnosti věnované této tématice. Stálá expozice zlata je umístěna v 1. patře budovy a poskytuje informace o těžbě zlata jak v době dávno minulé, tak i v současnosti. Od jara do podzimu si může každý návštěvník na nádvoří muzea vyzkoušet svoje rýžovnické umění a získat tak vlastnoručně vyrýžované zlatinky.

Kromě stálých expozic se v muzeu každoročně uskuteční několik výstav s různorodou tématikou. Nechybějí ani přednášky, besedy, poznávací vycházky a jiné kulturně výchovné akce.

Sponzoruje a vydává:  NoHmé - výpočetní technika